“ਪੁੱਤ ਫੋਨ ਕੰਪਿਊਟਰ ਛੱਡ ਦੇ ਆਣ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਾ” – ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਸੁਣੀ ਲੱਗਦੀ ਆ ਕੇ ਨਹੀਂ ?

ਜੀ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਹੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਹੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ , ਜਿਹਨਾਂ…

Continue Reading →

5 ਸਤਰਾਂ ਜਾਂ ਤੁਕਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰਾ ਬਣਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ

ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਲਈ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮਾੜਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਹਰ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਭੁੱਲ ਜਾਏਗਾ , ਨਹੀਂ ਭੁੱਲੇਗਾ…

Continue Reading →

work , family , friends and happiness – ਕੰਮ ਪਰਿਵਾਰ ਦੋਸਤ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਕੰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕੰਮ ਚ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਤੇ ਜਿੰਦਗੀ ਚ ਵੀ

work , family , friends and happiness ਕੰਮ ਪਰਿਵਾਰ ਦੋਸਤ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਕੰਮ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਸ…

Continue Reading →