punjabi quotes punjabi status – 100 punjabi quotes in punjabi – punjabi quotes on life in punjabi – quotes in punjabi – ਪੰਜਾਬੀ ਸਟੇਟਸ

punjabi quotes punjabi status – punjabi quotes in punjabi – punjabi quotes on life in punjabi – quotes in punjabi…

Continue Reading →

quotes in punjabi – Love quotes in punjabi-Most Inspiring Quotes on Life, Love and Happiness in punjabi – ਜਿੰਦਗੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਕਦਰ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹੈ ਕੇ ਪੰਨਾ ਅੱਗੇ ਪਲਟਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਤਾਬ ਬੰਦ ਕਰਨੀ ਹੈ।

ਜਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਓਹੀ ਮਿਲਦਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੰਗਣ ਜਾਂ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੁੱਝ ਕਰ ਗੁਜਰਨ ਦਾ ਸਮਰਥ ਰੱਖਦੇ…

Continue Reading →

inspirational quotes punjabi-ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਪਨੇ ਜਾਦੂ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਉਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਨੂਨ ਤੇ ਜਿੱਤ ਲਈ ਕੁੱਜ ਵੀ ਕਰ ਗੁਜਰਣ ਦਾ ਜਿਗਰਾ ਹੋਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ

inspirational quotes punjabi – ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਮਜਾ ਉਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ , ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਰਨ ਦਾ ਇੰਤਜਾਰ…

Continue Reading →