“ਉਨਾਵ – ਕਠੁਆ” ਰੇਪ ਦੀਆ 2 ਘਟਨਾਵਾਂ – ਅੱਜ ਦੇ ਲੀਡਰ “ਅਮਰਵੇਲ” ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨ , ਸਾਡੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਧੱਕਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।

“ਉਨਾਵ – ਕਠੁਆ” ਰੇਪ ਦੀਆ 2 ਘਟਨਾਵਾਂ। ਕਠੁਆ ਜਿੱਥੇ ਛੋਟੀ ਜਹੀ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਦਰਿੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਫਿਰ…

Continue Reading →