ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਫੋਨ ਦਾ ਰੁਝਾਨ – ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਤਾਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਾ ਦਾ ਬਾਪ ਹੈ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਫੋਨ ਚ ਰੋਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਏਨੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ,ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ

ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਫੋਨ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ।

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ,ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਗਲੀ ਮੋਹੱਲੇ ਚ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਓਹਨਾ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾ ਟੀ.ਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੂੜੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹੋਵੋਗੇ।

vansh with phone and having milk at same time :p

ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ  ਮੈਂ ਬਿਲਕੁੱਲ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨੀ ਕਹਿਣਾ ਕੇ ਇਹ ਗ਼ਲਤ ਹੈ , ਉਹ ਗ਼ਲਤ ਹੈ , ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ , ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਵੋ,ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕੇ 20 ਜਾਂ 25 ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਕੇ ਸੋਚੋ ਕੇ ਉਦੋਂ ਸਾਡਾ ਬਚਪਨ ਕੀ ਸੀ ।

ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਕਿਦਾਂ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਸੀ , ਕਿੰਨੀਆਂ ਖੇਡਾ ਖੇਲਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲਾਈਟ ਜਾਣ ਤੇ ਵੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅੰਤਾਕਸ਼ਰੀ ਖੇਡ ਕੇ ਖ਼ੁਸ਼ ਹੋ ਲਈਦਾ ਸੀ।

ਕਦੀ ਸੋਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕੇ ਬੱਚੇ ਕਿੰਨੇ ਚਿੜਚਿੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ।

ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁੱਲ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਕੇ ਉਹ ਹੋਰ ਹੀ ਟਾਈਮ ਸੀ , ਅੱਜ ਕੱਲ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਏਨਾ ਸਮਾਂ ਕਿੱਥੇ , ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਹੈ ਕੇ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਏਨਾ ਚਿੜਚਿੜਾ ਕਿਊ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਰੋਕ ਲਾਈਏ ,ਫੋਨ ਖੋ ਲਈਏ।

ਅੱਜ ਕੱਲ ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹੈ ਕੇ ਟੀ. ਵੀ. ਦਾ ਕੋਈ ਚੈਨਲ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕੇ ਬੱਚਾ ਰੋਣ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ,ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ,ਬਿਮਾਰ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ।

ਉੱਪਰ ਲਿਖੀ ਗੱਲ ਮੈਂ daisy ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਏਕ੍ਸਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੇ ਮਾਮੂ ਤਾਂ ਪਿਆਰ ਹੀ ਨੀ ਕਰਦੇ :p

ਸਾਡੇ ਇਸੇ ਡਰ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸ਼ਕਤੀ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੈ , ਬੱਚੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬਿਨਾ ਡਰੇ ਕੁੱਜ ਵੀ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਥੋੜਾ ਡਰ ਤਾਂ ਜਰੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਪਰਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪੜ ਕੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਕੇ ਇਹ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਫਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ 😛 , ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕੇ ਤੇਰੇ ਆਪਣੇ ਹੋਣਗੇ ਤੈਨੂੰ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੁੱਜ ਨੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਸਿਰਫ ਏਹੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕੇ :

ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਥੋਪ ਸਕਦੇ

ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਬੱਚੇ ਕੋਰਾ ਕਾਗਜ ਹਨ ,ਓਹਨਾ ਨੂੰ ਜੋ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਉਹ ਬਣ ਜਾਣਗੇ , ਸਮਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨੀ ਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਟਆਫੀ ਚੌਕਲੇਟ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ।

ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਕੇ ਰੋਣ ਤੋਂ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਵਜਾਏ ਉਸ ਨੂੰ ਟੀ ਵੀ ਦਾ ਰਿਮੋਟ ਜਾਂ ਫੋਨ ਤੇ you tube ਚਲਾਉਣ ਦਿੱਤੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਸਭ ਉਸ ਦੀ ਆਦਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਇਹ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ।

ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਲੀ ਹੋਲੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ ਫੋਨਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਕੇ

ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਘੁਮਾਓ ਫਿਰਾਉ , ਖੇਡਾ ਖਿਡਾਓ , ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਓਹਨਾ ਦਾ interaction ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੋ , ਨਾ ਕੇ ਟੀ. ਵੀ. ਫੋਨ ਦਾ , ਇਹ ਕਿਸੇ ਇਕ ਘਰ ਜਾਂ ਇਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇ ਰਹੇ

JOEPREET FUN TIME
JOEPREET FUN TIME
kaashvi

 

 

ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤੇ ਬੱਚੇ

ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ , ਮਾਪੇ , ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਜ ਦੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕੇ ਦਾਦਾ ਦਾਦੀ ਦੀਆ ਸੁਣਾਈਆ ਗਈਆਂ ਬਾਤਾਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉਮਰ ਲਈ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਛਾਪ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਓਹਨਾ ਨੂੰ ਉਹ ਵਿਰਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਓਤ ਪ੍ਰੋਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਕੁੱਜ ਮਾਸੂਮ ਪਰ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਬੱਚੇ 😛

PERRY showing her dancing skills

ਉੱਪਰ ਲਿਖੀ ਗੱਲ ਮੈਂ daisy ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਏਕ੍ਸਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੇ ਮਾਮੂ ਤਾਂ ਪਿਆਰ ਹੀ ਨੀ ਕਰਦੇ :p

kaashvi
JOEPREET FUN TIME
JOEPREET FUN TIME

vansh with phone and having milk at same time :p
NOTE- in the pics : ਮੇਰੀਆਂ cute ਭਾਣਜੀਆਂ ਸੋਨਾਕਸ਼ੀ ਅਤੇ ਕਾਸ਼ਵੀ , ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਮਨੀਸ਼ ਦੇ ਭਤੀਜੇ VANSH VIJ, ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦੇ ਦੋਸਤ ਵਰਿੰਦਰ ਪਾਲ ਚੋਪੜਾ ਦਾ ਭਾਣਜਾ JOEPREET, ਅਤੇ ਇਹ ਆਰਟੀਕਲ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਜਾਂ ਹਰਕਤ ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸੰਜੋਗ ਮਾਤਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ ਹੋਰ ਕੁੱਜ ਨਹੀਂ ।ਹਾਹਾਹਾ  :p :p

© ALL RIGHT RESERVED BY THE  AUTHOR AMARPREET SINGH LEHAL  AND  apnaranglapunjab.com

Leave a Reply