ਗ਼ਜ਼ਲ-ਦੇਖੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਨਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ (ਲੇਖਕ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ‘ਲੇਹਲ’)

ਦੇਖੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਨਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੱਚ ਆਖਦਾ ਹੁਣ ਇਹ ਬੇਈਮਾਨ ਹੋ ਗਿਆ
ਝੂਠ ਫ਼ਰੇਬੀ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਹਰ ਪਾਸੇ ਚੱਲੇ , ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਮਹਾਨ ਹੋ ਗਿਆ
ਨਕਲ ਉਸਨੂੰ ਰੱਜ ਕੇ ਕਰਾਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ , ਫਿਰ ਵੀ ਕਹੇ ਠੀਕ-ਠਾਕ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੋ ਗਿਆ
ਸੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਗੁਆਚ ਗਿਆ ਹੁਣ , ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਹੀ ਸਭ ਦਾ ਈਮਾਨ ਹੋ ਗਿਆ
ਟੀ. ਵੀ. ਤੇ ਅਸ਼ਲੀਲ ਗਾਣੇ ਦੇਖ ਦੇਖ ਕੇ , ਹਰ ਕੋਈ ਬੁੱਢਾ ਵੀ ਹੁਣ ਨੌਜਵਾਨ ਹੋ ਗਿਆ
ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ , ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਬਸ ਇਹੋ ਐਲਾਨ ਹੋ ਗਿਆ
ਕਿਸੇ ਖੇਤਰ ਚੋ ਮੁੰਡਾ ਵੀ ਕੋਈ ਅਵੱਲ ਆਇਆ , ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਸ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ
ਹੁਣ ਕਿਸ-ਕਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿਜਦਾ ਕਰੀਏ , ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਇਥੇ “ਭਗਵਾਨ” ਹੋ ਗਿਆ

ਦੇਖੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਨਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੱਚ ਆਖਦਾ ਹੁਣ ਇਹ ਬੇਈਮਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ।।

ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ‘ਲੇਹਲ

Leave a Reply