ਗ਼ਜ਼ਲ-ਦੇਖੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਨਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ (ਲੇਖਕ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ‘ਲੇਹਲ’)

ਦੇਖੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਨਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੱਚ ਆਖਦਾ ਹੁਣ ਇਹ ਬੇਈਮਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਝੂਠ ਫ਼ਰੇਬੀ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਹਰ ਪਾਸੇ ਚੱਲੇ…

Continue Reading →