295 LYRICS SIDHU MOOSE WALA PUNJABI SONG IN PUNJABI AND ENGLISH – 295 ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਣਾ 295 –

295 LYRICS SIDHU MOOSE WALA PUNJABI SONG – 295 ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਣਾ 295

ਦੱਸ ਪੁੱਤ ਤੇਰਾ ਹੈੱਡ ਡਾਊਨ ਕਾਸਤੋਂ,
ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਹੱਸਦਾ ਸੀ ਮੌਨ ਕਾਸਤੋਂ,
ਆ ਜਿਹੜੇ ਦਰਵਾਜੇ ਵਿੱਚ ਬੋਰਡ ਚੱਕੀ ਖੜੇ ਆ,
ਮੈਂ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਜਾਣਦਾ ਆ ਕੌਣ ਕਾਸਤੋਂ,
ਕੁੱਛ ਐਥੇ ਚਾਂਦੀ ਚਮਕਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ,
ਕੁੱਛ ਤੈਨੂੰ ਫੜ ਥੱਲੇ ਲਾਹੁਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ,
ਕੁੱਛ ਕ਼ ਨੇ ਆਏ ਐਥੇ ਭੁੱਖੇ ਫੇਮ ਦੇ,
ਨਾਮ ਲੈਕੇ ਤੇਰਾ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ,
ਮੁਸੀਬਤ ਤਾਂ ਮਰਦਾ ਤੇ ਪੈਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਏ,
ਦੱਬੀ ਨਾ ਤੂੰ ਦੁਨੀਆ ਸਵਾਦ ਲੈਂਦੀ ਏ,
ਨਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਤੂੰ ਤੁਰਿਆ,
ਐਥੇ ਬਦਨਾਮੀ ਹਾਈ ਰੇਟ ਮਿਲੂਗੀ ,
ਨਿੱਤ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਕਰੀਏਟ ਮਿਲੂਗੀ ,
ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਡਿਬੇਟ ਮਿਲੂਗੀ,
ਸੱਚ ਬੋਲੇਗਾ ਤਾਂ ਮਿਲੂ 295,
ਜੇ ਕਰੇਗਾ ਤਰੱਕੀ ਪੁੱਤ ਹੇਟ ਮਿਲੂਗੀ,

ਨਿੱਤ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਕਰੀਏਟ ਮਿਲੂਗੀ,
ਧਰਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਡਿਬੇਟ ਮਿਲੂਗੀ,
ਸੱਚ ਬੋਲੇਗਾ ਤਾਂ ਮਿਲੂ 295 ,
ਜੇ ਕਰੇਗਾ ਤਰੱਕੀ ਪੁੱਤ ਹੇਟ ਮਿਲੂਗੀ,

ਅੱਜ ਕਈ ਬਚਾਉਣ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਜੁੱਟ ਕੇ,
ਜਣਾ ਖਣਾ ਦਿੰਦਾ ਏ ਵਿਚਾਰ ਉੱਠ ਕੇ,
ਇੰਝ ਲੱਗੇ ਰੱਬ ਜਿਵੇਂ ਹੱਥ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਗਿਆ,
ਪੜ੍ਹਾ ਜਦੋਂ ਸੁਬ੍ਹਾ ਅਖਬਾਰ ਉਠ ਕੇ,
ਚੁਪ ਰਿਹ ਓ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੀ ਭੇਦ ਖੋਲੀ ਦੇ,
ਲੀਡਰ ਨੇ ਐਥੇ ਹਕ਼ਦਾਰ ਗੋਲੀ ਦੇ,
ਹੋ ਜਿੰਨਾ ਦੇ ਜਵਾਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਜਾਨ ਤੇ ਸਟੀਵ ਆ,
ਰਾਖੇ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ ਓ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ,
ਓ ਝੂਠ ਮੈਨੂੰ ਐਥੋਂ ਦੇ ਫ਼ੈਕ੍ਟ ਏ ਵੀ ਨੇ,
ਚੋਰ ਬੰਦੇ ਔਰੋਂ ਦੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਨੇ,
ਸੱਚ ਵਾਲਾ ਬਾਣਾ ਪਾ ਜੋ ਲੋਗ ਲੁੱਟ ਦੇ,
ਸਜ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਛੇਤੀ ਮੇਟ ਮਿਲੂਗੀ,
ਨਿੱਤ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਕਰੀਏਟ ਮਿਲੂਗੀ ,
ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਡਿਬੇਟ ਮਿਲੂਗੀ,
ਸੱਚ ਬੋਲੇਗਾ ਤਾਂ ਮਿਲੂ 295,
ਜੇ ਕਰੇਗਾ ਤਰੱਕੀ ਪੁੱਤ ਹੇਟ ਮਿਲੂਗੀ,

ਨਿੱਤ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਕਰੀਏਟ ਮਿਲੂਗੀ ,
ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਡਿਬੇਟ ਮਿਲੂਗੀ,
ਸੱਚ ਬੋਲੇਗਾ ਤਾਂ ਮਿਲੂ 295,
ਜੇ ਕਰੇਗਾ ਤਰੱਕੀ ਪੁੱਤ ਹੇਟ ਮਿਲੂਗੀ,

ਓ ਲੋਕ ਵੱਟੇ ਮਾਰਦੇ ਆ ਭਰੇ ਰੁੱਖਾਂ ਤੇ,
ਮਿੰਟਾ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਮਾਵਾਂ ਕੁੱਖਾਂ ਤੇ,
ਕੌਣ ਕੁੱਤਾ ਕੌਣ ਦੱਲਾ ਕੰਜਰ ਏ ਕੌਣ,
ਐਥੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇਣ ਫਾਸਬੁੱਕਾਂ ਤੇ,
ਲੀਡਰ ਬ੍ਰਾਊਨ ਦੇ ਗਏ ਆਟਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ,
ਵੋਟਾਂ ਲੈਕੇ ਮਾਰਦੇ ਝਪਾਟਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ,
ਪਤਾ ਨਹੀ ਜ਼ਮੀਰ ਉਦੋਂ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਏ,
ਸਾਲੇ ਬੋਲਦੇ ਨੀ ਸ਼ਰਮ ਦਾ ਘਾਟਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ,
ਡਿਗਦੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲੋਗ ਤਾੜੀ ਰੱਖਤੇ,
ਓ ਕੱਢਦੇ ਕੇ ਗਾਲਾ ਐਥੇ ਦਾਹੜੀ ਰੱਖ ਕੇ,
ਓ ਤੇਰੀ ਅਤੇ ਓਹਦੀ ਮਾਂ ਚ ਫਰਕ ਏ ਕੀ,
ਅਕਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋਡੀ ਲੇਟ ਮਿਲੂਗੀ,
ਨਿੱਤ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਕਰੀਏਟ ਮਿਲੂਗੀ ,
ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਡਿਬੇਟ ਮਿਲੂਗੀ,
ਸੱਚ ਬੋਲੇਗਾ ਤਾਂ ਮਿਲੂ 295,
ਜੇ ਕਰੇਗਾ ਤਰੱਕੀ ਪੁੱਤ ਹੇਟ ਮਿਲੂਗੀ,

ਤੂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅੱਗੇ ਤੇਰੇ ਦੱਮ ਕਰਕੇ,
ਐਥੇ ਫੋਟੋ ਨੀ ਖਿਚਾਉਂਦਾ ਕੋਈ ਚੰਮ ਕਰਕੇ,
ਕੌਣ ਕਿੰਨਾ ਰੱਬ ਚ ਯਕੀਨ ਰੱਖਦਾ ,
ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਏ ਜੱਜ ਓਹਦੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ,
ਤੂੰ ਝੁਕਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਇਆ ਕੌਡਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ,
ਪੱਗ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਤੂੰ ਰੋਡਾ ਤਾਂ ਨਹੀ,
ਇਕ ਗੱਲ ਪੁੱਛ ਇਹਨਾਂ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ,
ਸਾਡਾ ਵੀ ਏ ਪੰਥ ਕੱਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਨੀ,
ਓ ਗੰਦਿਆ ਸਿਆਸਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿਲੋ ਕੱਢ ਦਿਓ,
ਹੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜੋਗਾ ਛੱਡ ਦਿਓ,
ਹੋ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਸਿਰ ਨਹੀਓ ਕੇਸ ਲੱਭਣੇ ,
ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਥੋਨੂੰ ਛੇਤੀ ਐਸੀ ਡੇਟ ਮਿਲੂਗੀ,
ਨਿੱਤ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਕਰੀਏਟ ਮਿਲੂਗੀ ,
ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਡਿਬੇਟ ਮਿਲੂਗੀ,
ਸੱਚ ਬੋਲੇਗਾ ਤਾਂ ਮਿਲੂ 295,
ਜੇ ਕਰੇਗਾ ਤਰੱਕੀ ਪੁੱਤ ਹੇਟ ਮਿਲੂਗੀ,

ਮੀਡਿਆ ਕਈ ਬੰਨ ਬੈਠੇ ਅੱਜ ਦੇ ਗਵਾਰ,
ਇੱਕੋ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਆ ਓ ਵੀ ਬਾਰ ਬਾਰ,
ਬੈਠ ਕੇ ਜਨਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਆ ਚੁਗਲੀਆਂ,
ਤੇ ਸ਼ੋ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਦੇ ਆ ਚੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ,
ਸ਼ਾਮ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਪਾਲਦੇ ਵਿਵਾਦ ਨੇ,
ਐਵੇਈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਫਸਾਦ ਨੇ,
24 ਘੰਟੇ ਨਾਲੇ ਨਿੰਦ ਦੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਨੂੰ ,
ਨਾਲੇ ਓਹਦੇ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਗੀਤ ਯਾਦ ਨੇ,
ਭਾਵੇਂ ਔਖੀ ਹੋਈ ਏ ਕਰੌਡ ਤੇਰੇ ਤੇ,
ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਐਂਵੇ ਸਾਲੇ ਲਾਉਡ ਤੇਰੇ ਤੇ,
ਪਰ ਇਕ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਮੇਰੀ ਯਾਦ ਪੁੱਤਰਾ,
ਆਹਾ ਬਾਪੂ ਤੇਰਾ ਬੜਾ ਆ ਪ੍ਰਉਡ ਤੇਰੇ ਤੇ,
ਤੂ ਦੱਬ ਗਿਆ ਦੁਨੀਆਂ ਨੇ ਵਹਿਮ ਪਾਲਿਆ,
ਉੱਠ ਪੁੱਤ ਝੋਟੇਆ ਓਏ ਮੂਸੇ ਵਾਲੇ ਆ ,
ਜੇ ਐਵੇਈਂ ਰਿਹਾ ਗੀਤਾਂ ਵਿਚ ਸੱਚ ਬੋਲਦਾ ,
ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜੀ ਐਜੂਕੇਟ ਮਿਲੂਗੀ,
ਨਿੱਤ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਕਰੀਏਟ ਮਿਲੂਗੀ ,
ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਡਿਬੇਟ ਮਿਲੂਗੀ,
ਸੱਚ ਬੋਲੇਗਾ ਤਾਂ ਮਿਲੂ 295,
ਜੇ ਕਰੇਗਾ ਤਰੱਕੀ ਪੁੱਤ ਹੇਟ ਮਿਲੂਗੀ,

295 LYRICS SIDHU MOOSE WALA PUNJABI SONG – 295 ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਣਾ 295

Dass Putt Tera Head Down Kaston,
Changa Bhala Hassda Si Maun Kaston,
Aa Jehde Darwaje Vich Board Chakki Khade Aa,
Main Changi Tarah Jaanda Aa Kaun Kaston,

Kuch Aithe Chandi Chamkauna Chaunde Ne,
Kuch Tainu Fadd Thalle Launa Chaunde Ne,
Kuch Ek Aaye Aithe Bukhe Fame De,
Naam Laike Tera Agge Aune Chaunde Ne,

Museebat Taan Marda Te Paindi Rehndi Ae,
Dabi Na Tu Duniya Sawaad Laindi Ae,
Naale Jehde Raste Te Tu Turreyan,
Aithe Badnaami High Rate Milugi,

Nit Controversy Create Milugi,
Dharma De Naam Te Debate Milugi,
Sach Bolega Taan Milu 295,
Je Karega Tarakki Putt Hate Milugi,

Nit Controversy Create Milugi,
Dharma De Naam Te Debate Milugi,
Sach Bolega Taan Milu 295,
Je Karega Tarakki Putt Hate Milugi,

Ajj Kayi Bachaun Sabyachar Jutt Ke,
Jana Khana Dinda Ae Vichar Uth Ke,
Injh Lagge Rabb Jivein Hath Khade Kar Gaya,
Padha Jadon Subah Akhbar Uth Ke,

Chup Reh Oh Puttran Ni Bhed Kholide,
Leader Ne Aithe Haqdar Goli De,
Ho Jinna De Jawaka De Na John Te Steve Aa,
Rakhe Bane Phirde Oh Maa Boli De,

Oh Jhooth Mainu Aithon De Fact Ae Vi Ne,
Chor Bande Auron De Samajsevi Ne,
Sach Wala Baana Paa Jo Log Lutt’de,
Sajja Enna Nu Vi Chheti Mate Milugi,

Nit Controversy Create Milugi,
Dharma De Naam Te Debate Milugi,
Sach Bolega Taan Milu 295,
Je Karega Tarakki Putt Hate Milugi,

Nit Controversy Create Milugi,
Dharma De Naam Te Debate Milugi,
Sach Bolega Taan Milu 295
Je Karega Tarakki Putt Hate Milugi

Oh Lok Wadde Maarde Aa Bhare Rukhan Te
Minta Vich Pahuch Jaande
Maa’wan Kukha Te
Kaun Kutta Kaun Dalla Kanjar Ae Kaun
Aithe Certificate Den Facebook’an Te

Leader Brown De Gaya Aata Enna Nu
Vote’an Laike Maarde Chapata Enna Nu
Pata Nahi Zameer Ohdon Kithe Hundi Ae
Saale Bolde Ni Sharam Da Ghata Enna Nu

Digde Nu Den Log Taali Rakhte
Oh Kadhde Ki Gaala Aithe Dhadi Rakh Ke
Oh Teri Atte Ohdi Maa Ch Fark Ae Ki
Akkal Ehna Nu Thodi Late Milugi

Nit Controversy Create Milugi
Dharma De Naam Te Debate Milugi
Sach Bolega Taan Milu 295
Je Karega Tarakki Putt Hate Milugi

Tu Hunn Tak Agge Tere Dum Karke
Aithe Photo Ni Khichaunda
Koyi Chamm Karke
Kaun Kinna Rabb Ch Yakeen Rakhda
Lok Karde Ae Judge Ohde Kamm Karke

Tu Jhukeya Zaroor Hoya Kodda Taan Nahi
Pagg Tere Sirr Te Tu Road’an Taan Nahi
Ik Gall Pooch Enna Thekedar’an Nu
Sadda Vi Ae Panth Kalla Thodda Taan Ni

Oh Gandiyan Siyasatan Nu Dilon Kadh Do
Ho Kise Nu Taan Guru Ghar Jogga Chhad Do
Ho Kise Bache Sir Nahio Case Labhne
Nai Taan Thonnu Chheti Aisi Date Milugi

Nit Controversy Create Milugi
Dharma De Naam Te Debate Milugi
Sach Bolega Taan Milu 295
Je Karega Tarakki Putt Hate Milugi

Media Kayi Bann Baithe Ajj De Gawaar
Ikko Jhooth Bolde Aa Oh Vi Baar Baar
Baith Ke Jananiya Naal Karde Aa Chugliyan
Te Sudha Naam Rakhde Aa Judge Da Vichar

Shaam Te Sawere Paalde Vivad Ne
Aivein Tere Naal Karde Fasaad Ne
24 Ghante Naale Neend De Prahune Nu
Naale Ohde Kalle Kalle Geet Yaad Ne

Bhavein Aukhi Hoyi Ae Crowd Tere Te
Bolde Ne Aivein Saale Loud Tere Te
Par Ik Gall Rakhi Yaad Puttra
Aaha Bapu Tera Bada Aa Proud Tere Te

Tu Dabb Gaya Duniya Ne Veham Paaleya
Uth Putt Jhoteya Oye Moose Waleya
Je Aivein Reha Geetan Vich Sach Bolda
Aaun Wali Peedhi Educate Milugi

Nit Controversy Create Milugi
Dharma De Naam Te Debate Milugi
Sach Bolega Taan Milu 295
Je Karega Tarakki Putt Hate Milugi.

 

295 lyrics sidhu moose wala punjabi song

295 lyrics sidhu moose wala punjabi song

295 lyrics sidhu moose wala punjabi song

295 lyrics sidhu moose wala punjabi song

Leave a Reply