Sarkaar Bimaar – ਸਰਕਾਰ ਬਿਮਾਰ – ਅਗਲਾ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਵੋਟ 72000 ਚ ਮੰਗੇ,ਸੰਗੇ,ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਾ ਸੰਗੇ ,ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ,ਝੂਠੀਆਂ ਸੋਂਹਾ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਵੀ, ਦੋਬਾਰਾ ਵੋਟ ਮੰਗੇ,ਤਿਨਕੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਹਾਰਾ ਦਿੰਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ,ਕੱਖ,ਕਿੱਦਾਂ ਫੇ ਸਾਂਭ ਲਿਆ ਕੇ ਖਰਚ ਲਿਆ 15 ਲੱਖ ?

Sarkaar Bimaar Disclaimer : We do not support any Political Party , This is a work of fiction. Names, characters,…

Continue Reading →