2018 ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ : ਕਿਸ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਿਆ , ਇਸ ਸਾਲ ਦਾ ਬਜਟ ਬਜਟ ਕਿਤੇ ਸਿਰਫ ਜੁਮਲੇ ਹੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਉਹ ਵਾਦੇ ਜੋ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਥੋੜੇ ਔਖੇ ਹਨ

 ਬਜਟ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਚ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮਿਡਲ…

Continue Reading →