“ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਦੀ ਅੱਗ” – ਮੇਰੀ ਦਾਦੀ ਦੇ ਚੋਂਕੇ ਦੀ, ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਦੀ ਅੱਗ , ਆਟੇ ਦੀਆਂ ਚਿੜੀਆਂ, ਗਵਾਚ ਗਈਆਂ ਨੇ – ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੋਂ ਵੀ ਗਾਇਬ ਨੇ ?

ਅੱਜ ਤੋਂ 1-2 ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾ ਬਹੁਤੇ ਘਰਾਂ ਚ ਸ਼ਾਇਦ 2 ਕੁ ਕਮਰੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਬਾਹਰ ਚੋਂਕਾਂ(ਗਲਿਆਰਾ) ਬਣਾ ਕੇ ਚੁੱਲ੍ਹਾ…

Continue Reading →