“ਅਜੋਕਾ ਦੇਸ਼ਭਗਤ” – ਆਪਣੀ ਦਵਾਈ ਲੈ ਕਿ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ , ਜਦੋਂ ਜੇਬ੍ਹ ਚ ਦਵਾਈ ਰੱਖਣ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਹੱਥ ਅਚਾਨਕ ਆਪਣੇ ਲਿਖੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਾਲੇ ਕਾਗਜ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ , ਕੁਝ ਸਤਰਾਂ ਓਸ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਲਿਖਣ ਲੱਗ ਪਿਆ “ਅਸਲੀ ਅਜੋਕੇ ਦੇਸ਼ਭਗਤ” ਬਾਰੇ ਜਿਸਨੂੰ ਉਹ ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਮਿਲ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ।

ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਸਭਾ ਬੁਲਾਈ ,ਸਵੇਰੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣਾ ਭਾਸ਼ਣ ਤਿਆਰ ਕਰਨ…

Continue Reading →