Putt wangu hi dhee – ਪੁੱਤ ਵਾਂਗੂ ਹੀ- “ਧੀ” 

Putt wangu hi dhee- ਮੈਂ ਕੋਮਲ ਕਲੀ ਆ ,
  ਪੁੱਤ ਵਾਂਗੂ ਹੀ, “ਧੀ” 
ਤੇਰੀ ਕੁੱਖ ਚ ਪਲੀ ਆ….

PUTT WANGU HI DHEE
PUTT WANGU HI DHEE

READ MORE

Leave a Reply