Beham bharam – ਵਹਿਮ ਭਰਮ – ਅੰਧਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਡਰ : ਵਹਿਮ ਭਰਮਾਂ ਤੇ ਓਹਨਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੁਕੇ ਹੋਏ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤਰਕ – “ਵਹਿਮ ਅੰਧਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਡਰ ਦਾ ਗੂੜਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ” 

Beham bharam – ਵਹਿਮ ਭਰਮ –  ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਬਿਨਾ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ ,…

Continue Reading →