ਵਹਿਮ – ਅੰਧਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਡਰ : ਵਹਿਮ ਭਰਮਾਂ ਤੇ ਓਹਨਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੁਕੇ ਹੋਏ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤਰਕ – “ਵਹਿਮ ਅੰਧਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਡਰ ਦਾ ਗੂੜਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ” 

ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਬਿਨਾ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ , ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਅੰਧਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋ…

Continue Reading →