Punjabi lok geet

ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਗੀਤ

ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੁਬਾਨ ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਉਹ ਗੀਤ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਲੇਖਕ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਜੋ ਗੀਤ ਸਾਡੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਅੰਗ ਬਣ ਜਾਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਦੀਆਂ ਤਕ ਯਾਦ ਰਹਿਣ ਉਹ ਲੋਕ ਗੀਤ ਹਨ

ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਖੁੱਲੇ ਸੁਬਾਹ ਦੇ ਖੁਸ਼ੀ ਗਮੀ ਚ “ਤੇਰਾ ਬਾਹਣਾ ਮੀਠਾ ਲਾਗੇ” ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਨ

ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜੰਮਣ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਮੌਤ ਦੇ ਸਕੂਨ ਤਕ ਪਹੁੰਚਣ ਤਕ ਹਰ ਇਕ ਖੁਸ਼ੀ ਗਮੀ ਦੇ ਗੀਤ ਹਨ

ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਲੋਕ ਗੀਤ ਪਹੁੰਚ ਸਕੀਏ

ਧੰਨਵਾਦ

Leave a Reply