ਸ਼ਹਿਦ ਕੁਦਰਤੀ ਦਵਾ – honey benefits in Punjabi 

honey benefits in Punjabi – ਸ਼ਹਿਦ ਕੁਦਰਤੀ ਦਵਾ

honey benefits in Punjabiਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਦ ਨੂੰ ਇਕ ਦਵਾ ਤੇ ਰੂਪ ਨਿਖਾਰਨ ਦੀ ਔਸ਼ਦੀ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ | ਸ਼ਹਿਦ ਸਵਾਦ ਵਿਚ ਮੀਠਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਗੁਣ ਰੱਖਦਾ ਹੈ (honey benefits in Punjabi)

ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕਲ ਵਿਗਿਆਨ ਵੀ ਮੰਨਦਾ ਹੈ|

ਸਿਰਫ ਸਿਹਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਫਾਇਦੇ ਵੀ ਸ਼ਹਿਦ ਵਿਚ ਹਨ,ਬਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕੇ ਸ਼ਹਿਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ|

 

1)ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਵਧਾਉਣ ਵਿਚ ਸ਼ਹਿਦ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ (honey benefits in Punjabi):-

1: ਕੁਦਰਤੀ ਵਾਲਾ ਦਾ ਸਪਾ :- ਅੱਧਾ ਕੱਪ ਦਹੀ ਚ 2 ਤੋਂ 3 ਚਮਚੇ ਸ਼ਹਿਦ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪੇਸਟ ਬਣਾਓ ਅਤੇ ਬਾਲਾ ਤੇ ਲਗਾਓ | ਇਸ ਨਾਲ ਵਾਲਾ ਚ ਕੁਦਰਤੀ ਚਮਕ ਆਵੇਗੀ ਤੇ ਗਰੋਥ ਵੀ ਵਧੇਗੀ |

2: ਫੇਸਮਾਸਕ :- ਚੇਹਰੇ ਦਾ ਗਲੋ ਵਧਾਉਣ ਲਈ 2 ਚੱਮਚ ਸ਼ਹਿਦ ਅੱਧਾ ਨਿਮਬੂ ਤੇ ਬੇਸਨ ਲਈ ਕੇ ਪੇਸਟ ਤਿਆਰ ਕਰੋ ਉਸ ਨੂੰ 5 ਮਿੰਟਾ ਲਈ ਚੇਹਰੇ ਤੇ ਲਗਾ ਕੇ ਰੱਖੋ ਫਿਰ ਧੋ ਲਾਓ | ਇਸ ਨਾਲ ਚਮੜੀ ਨਿਖਰੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗੀ |

2)ਸ਼ਹਿਦ ਦਵਾਈ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਫਾਇਦੇ(honey benefits in Punjabi):

1: ਜਖ਼ਮ ਜਲਦੀ ਭਰਦਾ ਹੈ |

2: ਪੇਟ ਦੇ ਕੀੜੇ ਇਸ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪਖਾਨੇ ਰਾਹੀਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ|

3: ਜੇਕਰ ਮੂੰਹ ਸੁਕਦਾ ਹੈ ਤਾ ਇਕ ਚਮਚ ਸ਼ਹਿਦ ਮੂੰਹ ਚ ਭਰ ਲਾਓ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਦੋ ਮਿੰਟਾ ਬਾਅਦ ਕਰੂਲੀ ਕਰ ਲਾਓ ਇਸ ਨਾਲ ਮੂੰਹ da ਸੁਕਾਪਨ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ|

4: ਭਾਰ ਘਾਟ ਕਰੇ ਜੇਕਰ ਕੋਸਾ ਪਾਣੀ ਤੇ ਨਿਮਬੂ ਮਿਕ੍ਸ ਕਰ ਕੇ ਪੀਤਾ ਜਾਵੇ |

5: ਕਬਜ਼ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਇਕ ਗਲਾਸ ਕੋਸਾ ਪਾਣੀ ਤੇ ਇਕ ਚਮਚ ਸ਼ਹਿਦ ਪਾ ਕੇਪੀਤਾ ਜਾਵੇ |

ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਲੈਵਲ ਕਰੇ ਬੈਲੰਸ : ਸੂਗਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਰੋਗੀ ਨੂੰ ਖੰਡ ਖਾਣ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਚੀਨੀ ਦੀ ਥਾਂ ਸ਼ਹਿਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ,ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਸੇ ਪਾਣੀ ਚ ਸ਼ਹਿਦ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪੀਂਦੇ ਹੋ ਤਾ ਇਸ ਨਾਲ ਹੇਮੋਗਲੋਬਿਨ ਦਾ ਪੱਧਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ , ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਨੀਮੀਆ ਤੇ ਖੂਨ ਦੀ ਕਮੀ  ਚ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ | honey benefits in Punjabi

LIKE US ON FACEBOOK

READ MORE ARTICLE BELLOW:

Leave a Reply